MÚZEUMPEDAGÓGIAI SZAKTANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak indul 2018-2019-es tanév szeptemberétől

MÚZEUMPEDAGÓGIAI SZAKTANÁCSADÓ

szakirányú továbbképzési szak indul 2018-2019-es tanév szeptemberétől

 

 

A képzés szakmai felelőse: ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar

 

 

A szakképzettségnek diplomában szereplő megnevezése: Múzeumpedagógiai szaktanácsadó.

A hazai felsőoktatási intézmények közül egyetlen, amely diplomát ad a képzés befejeztével.

 

A szakirányú továbbképzés képzési területe: bölcsészettudomány

 

A felvétel feltétele

korábbi felsőoktatási rendszerben szerzett pedagógus, bölcsész, természettudományos szakképzettség, főiskolai vagy egyetemi szinten szerzett szakképzettség

 

A szakirányú továbbképzés célja

A képzés tartalma jól illeszkedik a közoktatásban a Nemzeti Alaptanterv, a kerettanterv valamint a helyi tantervek célkitűzéseihez. A múzeumpedagógia egyik legfontosabb feladata, a magyar kulturális örökség közkinccsé tétele, a különböző korosztályú gyermekek múzeumlátogató, a művészeteket értő és befogadó felnőttekké nevelése. A múzeumi foglalkozások nem helyettesíthetik az iskolai tanítási órákat, de a tanulók a múzeumban hasznosíthatják az iskolában tanultakat, az iskolai órán pedig alkalmazhatják a múzeumi tapasztalatokat. Tekintettel az élethosszig tartó tanulás lehetőségeinek biztosítására is, a képzés célja olyan képzőművészeti, történettudományi, természettudományi, művelődéstörténeti és pedagógiai/andragógiai ismeretek átadása, melynek birtokában a végzett szakemberek képesek lesznek múzeumi keretek között tanórákat, szakköröket, felnőttek csoportjainak, családoknak fakultatív foglalkozásokat tartani.

Főbb tanegységek megtekinthetők a mellékelt óra és vizsgaterv alapján.

A képzési idő: 4 félév

A képzés jellege: diplomás esti (amelyhez diákigazolvány is jár)

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120

A költségtérítés díja: 160.000 Ft/félév

Jelentkezési díj: 7.000 Ft

 

Munkarend/képzési helyszín/napok: esti / Budapest különböző múzeumaiban. (természettudományi, művészeti, történettudományi, néprajzi területe, a megszokott tantermi órák helyett.) A képzés minden héten csütörtökönként 10 órától 18 óráig van. Szabadon választható kurzusok esetenként egyéb hétköznapokon.

JELENTKEZÉS

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSRE

Jelentkezési határidő: 2020. január 12. vasárnap, 24:00 óra

Jelentkezéseket elektronikus jelentkezési lapon lehet benyújtani (https://urlapok-dev.elte.hu/urlapok/elte_ppk_jelszaktov.php). A jelentkezési anyaghoz szükséges dokumentumokat is elektronikus formában kell csatolni. A fenti határidő után beérkező, hiányos, valamint e-mailben, faxon vagy postai úton küldött, illetve személyesen benyújtott jelentkezéseket sajnos nem áll módunkban elfogadni.

A felvételi jelentkezési anyag részei:

· online jelentkezési lap https://urlapok-dev.elte.hu/urlapok/elte_ppk_jelszaktov.php

· oklevél másolata (külföldön szerzett oklevélről hiteles fordítás benyújtása is szükséges)

· rövid szakmai önéletrajz

· jelentkezési díj befizetéséről szóló bizonylat másolata

 

A jelentkezési díj befizetése:

· jelentkezési díjat (egyszeri 7000 Ft) befizetni kizárólag az intézmény által kibocsátott csekken lehet. Banki átutalás nem lehetséges.

· A jelentkezési díj befizetéséhez csekk az alábbi e-mail címen igényelhető, név és levelezési cím egyidejű megadásával: szakiranyu@ppk.elte.hu, vagy személyesen átvehető az Oktatásszervezési Irodában.

· A jelentkező egy jelentkezési csekk befizetésével legfeljebb három szakirányú továbbképzésre is jelentkezhet, képzésenként külön, teljes jelentkezési dokumentáció benyújtásával. Amennyiben több szakra is jelentkezik, a jelentkezési űrlapon fel kell tüntetni a jelentkezési rangsort.

· A befizetett jelentkezési díjról számla kérhető az itt letölthető számlakérő nyilatkozat benyújtásával. Számla kizárólag a csekken feltüntetett befizetőnek állítható ki.

 

ÚJ! Alumni kedvezmény egyes szakirányú továbbképzésekre

Az ELTE Pszichológiai és Pedagógiai Karának és az ELTE Alumni szervezetének megállapodása alapján ELTE Alumni tagként Alumni Kártyával rendelkező új hallgatóink az alábbi szakirányú továbbképzések esetében kedvezményre jogosultak az önköltség összegéből:

· múzeumpedagógiai szaktanácsadó – 25%-os kedvezmény A kedvezményről további tájékoztatás a https://www.alumni.elte.hu/page/kedvezmenyek oldalon olvasható.

Kapcsolattartó/szakfelelős:

ELTE Pedagógiai és Pszichológia Kar, Tanulmányi Hivatal Oktatásszervezési Iroda,1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27. I. em. 115. · Borsos Attila ügyintéző,e-mail: szakiranyu@ppk.elte.hu tel.: 1/461-4500/3476 · dr. Vincze Beatrix (szakfelelős)vincze.beatrix@ppk.elte.hu · Kempf Katalin (felvételivel kapcsolatban) kempf.katalin@ppk.elte.hu

 

Bővebb információkat a következő oldalakon olvashat:

https://www.ppk.elte.hu/felveteli/szakiranyu/budapest https://www.ppk.elte.hu/file/ismerteto_muzeumpedagogia_20170.pdf