Szerepjáték alkalmazása a múzeumban

Jelen tanulmányban abból indulok ki, hogy a múzeumban a műtárgy előtti tevékenységek során a befogadó közelebb kerül játékos módon, de tudásalapúan a tárgyakhoz. Ebben az esetben fontos kiemelni a foglalkozás játékos jellegét.  A különböző múzeumi játékokkal aktivizálhatóbbak, motiválhatóbbak a diákok: önálló felfedezésre ösztönözzük őket és barátságosabbá, élményszerűbbé tesszük a múzeumi környezetet számukra. Továbbá az ismeretek elsajátítása, elmélyítése változatosabbá válhatnak a játékon keresztül. Hiszen sajnos még mindig sok diákban az a kép él a múzeumokról, hogy unalmas, élvezhetetlen, kelletlen fegyelmet megkövetelő helyek. Ezen a sztereotípián is próbálunk változtatni a különböző múzeumi játékok bevezetésével.